Paieškos kriterijus atitinkančių įrašų nėra. Patikslinkite paieškos parametrus.

Čikagos prekybos taryba. Čikagos prekių birža - CME

Reprezentacinės atvejai - Durnaropių Associates "

Nuoširdžiai Jums dėkoju už kvietimą ir svetingą priėmimą. Kaip žinote, Čikaga yra neatskiriama mano, o Jungtinės Valstijos – mano šalies gyvenimo dalis. Praėjusį šimtmetį lietuviai, kovodami už nepriklausomybę, ne kartą sėmėsi iš Amerikos įkvėpimo, patirties ir paramos.

Tūkstančiai jų, priversti palikti okupuotą gimtinę, čia rado prieglobstį ir atjautą. Istorijos sėkmių ir nesėkmių viražuose Amerika liko ištikima mano šaliai, ir ši parama niekada nebus pamiršta.

Lietuva — patraukli šalis JAV investicijoms Trečiadienis, gegužės 14 d. Susitikime aptartas Lietuvos ir JAV politinis, ekonominis, energetinis ir kultūrinis bendradarbiavimas. Čikagos užsienio reikalų tarybos nariai, atstovaujantys JAV valdžios institucijoms, investicinėms kompanijoms, teisininkų įmonėms, mokslo ir gydymo įstaigoms, domėjosi Lietuvos ekonomine situacija ir galimybėmis investuoti mūsų šalyje. Čikagos užsienio reikalų taryba - tai nepartinė, švietimo tikslų siekianti organizacija, rengianti diskusijas aktualiais tarptautiniais klausimais. Į Lietuvą atvyko 20 jos narių.

Rugsėjo osios tragedija tam tikra prasme atskleidė, koks įžvalgus ir toli siekiantis buvo Amerikos įsipareigojimas. Kovai su terorizmu pasiūlėme savo karių, ginklų ir tarptautinio bei regioninio bendradarbiavimo patirties. Esu tikras, kad Lietuva ir Jungtinės Valstijos ir toliau ištikimai rems viena kitą, vienijamos bendrų vertybių ir kurdamos bendrą saugumą.

Ponios ir ponai, Šiandien noriu Jums pasakyti, kad ir mažos valstybės gali būti svarbios. Šaltojo karo metais daug ką vertinome absoliutinėmis sąvokomis. Kas buvo didelis, galėjo daug, o mažųjų nuomonės nebuvo itin paisoma.

Pažink valstybę!

Daug nesvarstyta, ar supervalstybių dominuojamame pasaulyje mažos tautos apskritai galėtų būti reikšmingos. Šiais argumentais rėmėsi ir NATO plėtros priešininkai, teigę, jog šalys kandidatės nepajėgios nuspręsti, kas iš tiesų svarbu jų saugumui.

Tačiau globalizacijos ir naujųjų technologijų amžiuje tikrovė – tiek kasdienė, tiek geopolitinė – keičiasi ypač sparčiai. Supratome, kad didelės žalos gali padaryti ir nedidelės teroristinės grupuotės. Taigi mažas nebėra nereikšmingas.

čikagos prekybos taryba

O Lietuva, Latvija, Estija ir čikagos prekybos taryba mažos valstybės gali svariai prisidėti prie variantų gama skalpavimo strategija saugumo, ypač veikdamos sąjungoje su kitomis demokratinėmis šalimis. Galite manyti, kad esu per didelis optimistas.

Bet daug kas nesuprato lietuvių optimizmo, kai jie pakilo į kovą už savo nepriklausomybę. Tačiau žvelgiant į pastarojo dešimtmečio pokyčius ir mūsų valstybių pažangą, nemanau, kad šis optimizmas buvo nepagrįstas. Šiandien Lietuva – demokratiška rinkos ekonomikos valstybė.

Reprezentacinės atvejai

Jos BVP pastaruosius septynerius metus tolydžio augo, išskyrus metus, kai mūsų BVP sumažėjo dėl sunkios ekonominės krizės Rusijoje. Išaugo ir užsienio investicijos, pasiekusios 3 milijardus JAV dolerių.

čikagos prekybos taryba

Tuo tarpu infliacija nuolat mažėjo ir nuo metų beveik neviršijo 2 proc. Čikagos prekybos taryba ekonominės sąlygos leido padidinti išlaidas krašto gynybai iki 2 proc. Iš mūsų pereinamojo laikotarpio galima pasimokyti dviejų dalykų. Pirma, sunkiai ir nuosekliai dirbant galima įveikti ir didžiausias kliūtis.

čikagos prekybos taryba

Iš totalitarizmo griuvėsių Lietuva pakilo kaip šiuolaikiška, demokratiška ir ekonomiškai gyvybinga valstybė. Tad nors dar laukia daug darbų, mes tikime savo pasirinktu keliu.

Čikagos prekybos taryba, šiek tiek paramos iš šalies labai praverčia siekiant užsibrėžtų tikslų. Tikiu, kad dabar tinkama vieta ir proga tai pasakyti, nes Jungtinės Valstijos buvo ir yra viena iš energingiausių Lietuvos reformas remiančių valstybių.

Rosen Capital Partners, LP ", ir kt. Bayou Grupė, LLC prieš. Manheteno investicijų fondas Ltd.

Kalbu ne tik apie aktyvią politinę paramą, kurios mano šalis sulaukė iš Vašingtono, bet ir apie stiprėjančią JAV ekonominę veiklą Lietuvoje. Mūsų dvišalė prekyba išaugo daugiau kaip 5 kartus ir dabar sudaro ketvirtį milijardo JAV dolerių. Dar svarbesnė yra tiesioginė Amerikos žmonių ir nevyriausybinių organizacijų parama mūsų mokykloms, universitetams bei kitoms visuomeninėms įstaigoms. Ši pagalba sustiprino ne tik Lietuvos politinę valią, bet ir ekonomines bei praktines galimybes realiai prisidėti prie euroatlanto saugumo.

čikagos prekybos taryba

Ponios ir ponai, Amerikai šie pokyčiai taip pat buvo naudingi. Ši nauda – ir tiesioginė, ir ilgalaikė.

Čikagos prekių birža - CME

Pirma, Jungtinėms Valstijoms naudingas stabilus ir demokratiškas mūsų regionas, taip pat mūsų šalių parama vykdant šiuolaikines užduotis. Leiskite pateikti vieną konkretų pavyzdį. Amerikos kariams Afganistane kovojant prieš Al-Qaeda’os grupuotes, Lietuvos transporto lėktuvas vykdė užduotį Kosove.

Čikagoje, kur kiekviena jų praidėjo kaip ne pelno iekianti žemė ūkio andorių rinka.