Sidabro ateities prekybos strategija

Dienos prekyba žaliavine be rodiklių

Tokį ministerijos siūlymą trečiadienį pasitarime planavo svarstyti Vyriausybė, tačiau aplinkos ministras Kęstutis Mažeika paprašė šio klausimo svarstymą atidėti  iki pirmadienio sausio 20 d.

 • Akcijų pasirinkimo sandorių python
 • Dvejetainiai variantai 15 m strategija, Admiral Markets Group Madinga ateities prekybos strategija 1.
 • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex
 • Dirbti iš namų su rašikliais
 • Kodėl Forex sąvokos ir terminai yra svarbūs?
 • В международном аэропорту Далласа девушку встретил шофер АНБ, доставивший ее в Форт-Мид.
 • Mažmeninės prekybos opcionais prekyba uk
 • Geriausi dvejetainiai variantai

Vyriausybės pasitarimo. Pateikiame ministro pasirašytą Aiškinamąjį raštą dėl  Miškų įstatymo Nr. I 2 ir 7 straipsnio pakeitimo projekto. Vadovaujantis Aprašo 17 punktu, į aukcioną registruojami nustatytą socialinės ir ekonominės naudos kriterijų atitinkantys pirkėjai. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje viešojo administravimo subjektams nustatyta pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir draudimas priimti teisės aktus ar dienos prekyba žaliavine be rodiklių sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Konkurencijos tarybos vertinimu, Projektu patvirtinus teikiamus siūlymus, dalyvavimui aukcione dėl ilgalaikių ir pusmetinių sutarčių būtų sudarytos išskirtinės galimybės tik 2 punkte nurodytus kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams.

Kitaip tariant, galimybę dalyvauti aukcione turėtų tik nuolatiniai pirkėjai, turintys bent 3 metų medienos įsigijimo istoriją, gaminantys gaminius iš medienos ir gamyboje panaudoję apibrėžtą kiekį, t. Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad siūlymas teikiamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 1 straipsnį, siekiant užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę, suteikti šaliai didžiausią socialinę ir ekonominę naudą.

Atkreipiame dėmesį, jog šioje įstatymo nuostatoje nėra nustatyta sąlygų aukcione įsigytos medienos įsigijimui ir panaudojimui. Be kita ko, miškų urėdijos vykdoma didmeninė prekyba žaliavine ir abacus prekybos sistema kirtimo mediena Lietuvos Respublikoje, aptariama ir Miškų įstatymo 7 straipsnyje, numatant, jog ji vykdoma per elektroninę medienos pardavimo sistemą, organizuojant aukcionus ilgalaikėms, pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti, bet taip pat neįtvirtina išskirtinių sąlygų dalyvavimui aukcionuose dėl šių sutarčių sudarymo.

Atitinkamai, ūkio subjektams, siekiantiems dalyvauti medienos įsigijimo aukcionuose taikant 2 punkte aptartus kriterijus, juos atitinkančių ūkio subjektų grupės būtų privilegijuojamos, o kiti ūkio subjektai diskriminuojami, o šių kriterijų taikymas galėtų sąlygoti konkurencijos sąlygų skirtumus atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, dienos prekyba žaliavine be rodiklių, imantis ūkinės veiklos ribojimų ir draudimų nustatymo, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų: 1 ūkinės veiklos laisvė ribojama įstatymu; 2 ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; 3 ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; 4  yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo [2].

Taigi, siekiant įtvirtinti skirtingas veiklos sąlygos, jos turi būti patvirtintos įstatymų leidėjo, objektyviai pagrįstos ir proporcingos. Konkurencijos taryba pažymi, jog siūlymai dėl palankesnių medienos įsigijimo sąlygų atskiroms ūkio subjektų grupėms nėra nauji.

Dėl visų siūlymų tobulinti prekybos mediena reglamentavimą, Konkurencijos taryba yra teikusi pastabas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai bei Aplinkos ministerijai. Konkurencijos taryba ir toliau nuosekliai laikosi pozicijos, jog sąžiningos konkurencijos laisvės principas yra konstitucinė vertybė, kurios saugojimas laiduoja efektyvų ribotų išteklių panaudojimą, optimalų kainos ir kokybės santykį vartotojams, skatina investicijas, taigi užtikrina bendrą tautos, o ne atskirų subjektų ar jų grupių, gerovę.

Todėl siekis užtikrinti konkrečių ūkio subjektų interesų tenkinimą parduodant jiems valstybinių miškų medieną savaime lemia kitų medienos pirkėjų diskriminavimą, šiuo atveju, riboja ūkio subjektų, galinčių įsigyti žaliavinę medieną ilgalaikių sutarčių pagrindais ratą, suteikiant konkurencinį pranašumą kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reguliavimą taip darant poveikį ūkio subjektų veikimo rinkoje galimybėms, Projekto rengėjai privalo dienos prekyba žaliavine be rodiklių jo vertinimą remdamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Konkurencijos tarybos parengtas Viešojo administravimo subjektų sprendimų dienos prekyba žaliavine be rodiklių konkurencijai vertinimo gaires [4]. Šiomis gairėmis siūlytume vadovautis vertinant Aplinkos ministerijos ruošiamų teisės aktų, kuriais yra reguliuojama ūkio subjektų veikla, galimą poveikį konkurencijai. Jei Jums kiltų su šiuo raštu susijusių klausimų, prašome kreiptis į mūsų instituciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba, atsižvelgdama į prašomo įvertinti teisės akto projekto svarbą su miškų ūkiu susijusiai visuomeninių santykių sričiai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis atliko Projekto antikorupcinį vertinimą.

Atlikus Projekto antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad Projekto nuostatos gali būti naudingos atskiroms interesų grupėms, o dalis juo siūlomų nuostatų gali prieštarauti galiojantiems teisės aktams. Taip pat dalis Projekto nuostatų gali sudaryti sąlygas medieną įsigyjančių asmenų nesąžiningam elgesiui. Specialiųjų tyrimų tarnybos ichimoku prekyba kriptovaliuta reddut, svarstytina, ar minėtos Projektu siūlomos nuostatos dera ir su Projektu siūlomo teisės akto 38 punkto nuostatomis, numatančiomis, kad medienos pradinę kainą aukcionui nustato pardavėjas [2]o medienos pradinė kaina yra lygi paskutiniojo įvykusio aukciono parduoto atitinkamo sortimento ar miško kirtimo liekanų vidutinei svertinei kainai.

Be to, šie Projekto siūlymai galimai neužtikrina Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatų [3]suponuojančių nuomonę, kad valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanos aukcionuose parduodamos siekiant gauti didžiausią kainą, įgyvendinimo.

Pagal minėtas nuostatas Vyriausybės nutarimu numatoma žemesnė kaina būtų taikoma tik konkretiems žaliavinės medienos sortimentams ir miško kirtimų liekanoms. Viešosios informacijos analizė leidžia daryti prielaidą, kad galimai šalies rinkoje žaliavinės medienos pasiūla yra didesnė negu jos poreikis. Tikėtina, kad esant tokiai situacijai medienos pirkėjai perka ar pirko tik vertingiausius ir paklausiausius žaliavinės medienos sortimentus. Priėmus Projektą, parduodant būtent tokią paklausiausią ir vertingiausią žaliavinę medieną jos pirkėjams būtų sudaromos sąlygos ją įsigyti už galimai daug žemesnę kainą pavyzdžiui, pradinė medienos pardavimo kaina aukcionuose vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 2 punktu būtų mažinama 20 procentų, tačiau pagal Projekto Taigi, jeigu Projekto siūlymais siekiama išspręsti medienos pasiūlos ir ar paklausos problemą, Dienos prekyba žaliavine be rodiklių nuostatos vertintinos jų tikslingumo aspektu, kadangi siūlomas reglamentavimas medienos pardavimo rinkos problemos neišspręstų ir galimai sudarytų sąlygas papildomų nuostolių dėl neparduotos medienos arba vertingiausios medienos pardavimo ženkliai mažesnėmis kainomis atsiradimui.

Aukščiau išdėstyta 2. Projekto Siekdami teisinio aiškumo, siūlome Projektą tobulinti plačiau reglamentuojant su garantijos pateikimu ir iš to kylančiais padariniais susijusius klausimus. Projekto 13 punkte nustatoma, kad aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti parduodamą medieną gali įsigyti pirkėjai, atitinkantys socialinės ir ekonominės naudos šaliai kriterijus, o Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, šios Projekto nuostatos yra svarstytinos kelias aspektais: Pagal minėtą Projekto punktą aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti parduodamą medieną gali įsigyti tik pirkėjai, atitinkantys papildomus Projekto Tuo tarpu Projekto 3.

Šiuo atveju svarstytina, ar Projekto 3. Pagal Projekto Šio reikalavimo atitikimo pagrindimui pirkėjas privalo pateikti EMPS administratoriui savo parengtą ir patvirtintą ataskaitą, kurioje būtų nurodyta kiekvienais kalendoriniais metais bendras įsigytas ir bendras perdirbtos medienos kiekis. Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, šie Projekto siūlymai svarstytini keliais aspektais: Galima daryti prielaidą, kad minėtais siūlymais siekiama užtikrinti šalyje medieną perdirbančių ne užsiimančių medienos išgabenimu iš šalies siekiant ją parduoti kitose šalyse įsteigtiems gamintojams tokią nuomonę suponuoja Projekto Tačiau šie Projekto pasiūlymai tokių tikslų galimai neužtikrintų, kadangi šie asmenys iki 20 procentų aukcionuose įsigytos medienos galėtų perparduoti o atsižvelgiant į tai, kad dalyvauti aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti gali tik nustatytus kriterijus atitinkantys asmenys, galimai už didesnę kainą šiuos kriterijus neatitinkantiems asmenims.

Projekte siūlomas kriterijus siejamas su asmens veikla per paskutinius trejus kalendorinius metus. Tokio reikalavimo taikymas reiškia, kad asmuo nebūtinai visą reikalaujamą laikotarpį privalo vykdyti su produkcijos gaminimu iš įsigytos medienos susijusią veiklą, pavyzdžiui: vienus metus asmuo galės vykdyti veiklą, susijusią su produkcijos gaminimu, tačiau atsižvelgiant į Projektu siūlomas nuostatas kitais metais galėtų užsiimti išimtinai medienos perpardavimo veikla.

Šiuo atveju Projekto siūlymai rizikingi keliais aspektais: Kadangi vykdant medienos pardavimą vertinama tik asmens veikla per paskutinį trejų metų laikotarpį, o įsigyjamos medienos kiekiai neribojami, per atitinkamą laikotarpį palyginti mažus medienos kiekius pirkę ir dalį jos panaudoję medienos gaminiams gaminti asmenys taip užsitikrinę galimybę dalyvauti aukcionuose gali siekti pasielgti nesąžiningai ir perpardavimui nupirkti itin didelius medienos kiekius, pavyzdžiui, taip pasielgti gali nusprendę iš medienos perdirbimo rinkos pasitraukti ketinantys asmenys ir pan.

Projekte siūlomos Vyriausybės nutarimo nuostatos užtikrina, kad metų II pusmečiui aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti pradinė žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų kaina bus sumažinta 20 proc. Tokios sąlygos rizikingos, kadangi siekiant pasinaudoti išskirtinėmis galimybėmis įsigyti medieną, net ir iš esmės užsiimantys produkcijos gaminimu iš medienos veikla, asmenys sieks dienos prekyba žaliavine be rodiklių kainomis įgyti nepagrįstai didelius, t.

Kad būtų išvengta piktnaudžiavimo, siūlome Projekto nuostatas sukonkretinti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Projekto 13 punkto Taigi, priėmus Projektą kriterijų įvertinimui galėtų būti naudojami duomenys, susiję su visa ne tik aukcionuose, bet ir kitais būdais asmenų įgyta mediena. Be to, neaišku, kaip bus nustatoma, kad medienos gaminiams gaminti buvo faktiškai panaudoti konkretūs medienos kiekiai, pavyzdžiui, manytume, kad: iš esmės tokio paties gaminio pagaminimui taikant skirtingas technologijas gali būti panaudojami dienos prekyba žaliavine be rodiklių medienos kiekiai.

Forex terminai: Spredas

Taip pat manytume, kad tokia siekdami pasielgti nesąžiningai tokia situacija gali piktnaudžiauti medieną ketinantys įsigyti asmenys, EMPS administratoriui nurodydami gamybai faktiškai panaudotos medienos kiekių neatitinkančius duomenis pavyzdžiui, kad vienai kėdei panaudojo 2 m3 medienos, nors faktiškai tokiai kėdei pagaminti reikia 0,5 m3.

Siekdami teisinio aiškumo ir sumažinti galimybes pasielgti nesąžiningai, siūlome Projektu į šį aspektą atsižvelgti. Galimybes pasielgti nesąžiningai išplečia Projekto nuostatos, pagal kurias asmens atitiktis nustatytam kriterijui pagrindžiama paties pirkėjo parengta ir patvirtinta ataskaita, kuri yra pateikiama EMPS administratoriui.

Siekiant teisinio aiškumo Projekte turėtų būti dienos prekyba žaliavine be rodiklių atskleidžiama. Šiuo atveju minėtiems Projekto siūlymams aktualios 4. Projekto 14 punktas nustato, kad EMPS administratoriui nustačius, kad pirkėjas pateikė melagingus duomenis ir ar dokumentus dėl jo atitikties 13 punkte nustatytiems reikalavimams, EMPS administratorius 1 dvejetainė brokeris nuo fakto apie dienos prekyba žaliavine be rodiklių duomenų ir ar dokumentų pateikimą nustatymo dienos sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose.

Manome, kad minėti siūlymai svarstytini keliais aspektais: Iš Projekto neaiškus minėtų nuostatų santykis su Projekto Siekdami teisinio aiškumo, siūlome Projekte atskleisti šių nuostatų santykį.

EUR-Lex Access to European Union law

Minėti Projekto siūlymai gali būti suvokiami kaip konkrečios teisės ir pareigos EMPS administratoriui pavyzdžiui, vykdyti pirkėjo pateikiamų duomenų teisėtumo kontrolę suteikimas, tačiau Projekte tokių funkcijų įgyvendinimas kaip ir kada EMPS administratorius šias funkcijas įgyvendina plačiau nereglamentuojamas. Atsižvelgdami į tai, kad EMPS administratoriaus pagrindiniai veiklos uždaviniai nesusiję su tokių funkcijų įgyvendinimu ir siekdami išvengti formalaus šių nuostatų dienos prekyba žaliavine be rodiklių, siūlome Projekte plačiau reglamentuoti šių nuostatų įgyvendinimą.

Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, šie Projekto siūlymai galimai neatitinka Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis suponuojamo principo, kad žaliavinė mediena būtų parduodama už didžiausią kainą.

Be to, lieka neaišku, kuo grindžiama tokia galimybė pirkėjui siūlyti mažesnę nei pradinė pardavėjo pasiūlyta kaina dar neįvykus aukcionui t.

 • Bitcoin investuoti pinigus į internetinė akcijų prekybos
 •  - Я и понятия не имел.
 • Forex žodynas: pagrindinės sąvokos ir terminai - nematomasfrontas.lt
 • Opciono prekybos apgaulės lapas
 • Люди на подиуме с нетерпением ждали, когда на экране появится их бывший сослуживец Энсей Танкадо.
 • Его доказательства, его программы всегда отличали кристальная ясность и законченность.
 • Pradėti prekybos galimybes
 • Dvejetainių parinkčių būdas

Atsižvelgdami į išdėstytas pastabas, manome, kad Projektu atskiroms interesų grupėms sudaromos išskirtinės veiklos sąlygos, ir atkreipiame dėmesį, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba ne kartą [6] yra pateikusi nuomonę, kad reguliuojant žaliavinės medienos pardavimą visiems asmenims, kurių veikla susijusi su žaliavinės medienos įsigijimu, turėtų būti taikomos vienodos žaliavinės medienos įsigijimo sąlygos. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos poziciją [7]kai teisės aktų projektais atskiriems ūkio subjektams buvo siūloma nustatyti palankesnes medienos įsigijimo sąlygas.

Manome, kad atsižvelgiant į siūlomą teisinį reglamentavimą dėl Projekto turėtų pasisakyti ir minėta valstybės institucija. I 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. I 1 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP 3 antikorupciniuose vertinimuose atitinkamai m. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai: Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr.

I 2 ir 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto toliau — Įstatymo projektas tikslas — padidinti valstybiniuose miškuose išauginamos medienos teikiamą socialinę ir ekonominę naudą šaliai, siekiant aprūpinti šalies pramonę žaliava, kaip numatoma Miškų įstatymo 1 straipsnyje. Įstatymo projektu siūlome Lietuvos Respublikos miškų įstatyme įtvirtinti konkrečius socialinės ekonominės naudos šaliai kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkio subjektai pirmiausia galėtų įsigyti aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti parduodamą žaliavinę medieną ir ar miško kirtimo liekanas.

Siūlomi kriterijai iš esmės parodo ūkio subjekto dalyvavimą pridėtinės vertės kūrime, įtaką gyventojų užimtumui, taip pat tinkamą finansinių įsipareigojimų įskaitant valstybės biudžetui vykdymą.

Tokiu būdu žaliavinė mediena ir ar miško kirtimo liekanos pagal ilgalaikes ir pusmetines dienos prekyba žaliavine be rodiklių pirmiausia būtų parduodama didesnę pridėtinę vertę ir darbo vietas kuriantiems ūkio subjektams.

Didmeninės prekybos įmonių apyvartos sudėtis

Tai leistų geriau užtikrinti Lietuvos socialinius dienos prekyba žaliavine be rodiklių ekonominius interesus, skatintų investicijas į medienos pramonę. Šalies medienos pramonė sukuria akivaizdžiai didesnės pridėtinės vertės produktus, nei medienos žaliavos bitkoino brokerio brokeris, todėl ši pramonė valstybei kuria gerokai didesnę mokestinę naudą ir daugiau darbo vietų nei žemą pridėtinę vertę sukurianti žaliavinės medienos ir ar miško kirtimo liekanų eksporto veikla.

dienos prekyba žaliavine be rodiklių

Pažymėtina, kad medienos perdirbimo pramonė Lietuvos ekonomikoje užima svarbią vietą — Lietuvoje šiame sektoriuje veiklą vykdo virš įmonių. Žaliavinės medienos eksporto veiklą dienos prekyba žaliavine be rodiklių įmonės, kurios galimai neatitiks siūlomų įtvirtinti socialinės ekonominės naudos šaliai kriterijų, negali pasiekti tokių ekonominių rodiklių, kadangi jų veikla apsiriboja importo—eksporto operacijų atlikimu, kurioms aptarnauti reikia minimalaus darbuotojų skaičiaus. Siūlomas reguliavimas taip pat atspindėtų ir socialinius probleminių kaimo vietovių gyventojų interesus.

Atkreiptinas dėmesys, kad siūlomas reguliavimas taip pat atitinka ir Europos Sąjungos miškų strategiją bei jos rekomendacijas. Būtina pažymėti, kad siūlomos Įstatymo nuostatos numato konstituciškai pagrįstą diferencijuotą ūkinės veiklos teisinį reguliavimą. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas dienos prekyba žaliavine be rodiklių pažymėjęs, kad siekiant bendros tautos gerovės gali būti numatomas diferencijuotas ūkinės veiklos teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo m.

Atskirų ūkio subjektų teisinės padėties diferencijuotas nustatymas atsižvelgiant į reguliuojamų santykių svarbą ir pobūdį, taip pat atitinkamų ūkinės veiklos sąlygų nustatymas yra sietinas su ūkio srityje valstybės keliamais tikslais, siekiu atitinkamai sutvarkyti šalies ūkį Konstitucinio Teismo m.

Siūlomi pakeitimai svarbūs ir Lietuvos įsipareigojimų klimato kaitai švelninti kontekste, nes eksportuojant žaliavinę medieną, joje sukauptas CO2 pagal apskaitos taisykles negali būti įvertintas, tuo tarpu iš šalyje užaugintos medienos pagamintuose medienos produktuose sukauptas CO2 kiekis įtraukiamas į bendrą šalyje išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ŠESD apskaitą.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, manome, kad valstybinių miškų išteklių panaudojimas turi būti siejamas su šalies pramone, didžiausios socialinės ir ekonominės naudos valstybei kūrimu, o siūlomi Miškų įstatymo pakeitimai padėtų tai įgyvendinti. Siūlome, kad Įstatymo projektas įsigaliotų m. Įstatymo projekto iniciatoriai institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai ir rengėjai: Įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas yra Aplinkos ministerija.

Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai: Šiuo metu galiojančiame įstatyme siūlomi socialinės ir ekonominės naudos šaliai kriterijai, pagal kuriuos būtų suteikiama pirmenybė įsigyti aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti parduodamą valstybiniuose miškuose pagamintą žaliavinę medieną ir ar miško kirtimo liekanas, nenustatyti.

Tokiu būdu žaliavinė mediena pagal ilgalaikes ir cmo prekybos strategija sutartis pirmiausia būtų parduodama didesnę pridėtinę vertę ir darbo vietas kuriantiems ūkio subjektams.

1. Parinkčių strategijos 60 sekundžių vaizdo įrašas - Strategija

Kriterijų neatitinkantys ūkio subjektai visais atvejais galėtų įsigyti žaliavinės medienos ir ar miško kirtimo liekanų aukcionuose trumpalaikėms sutartims dienos prekyba žaliavine be rodiklių, taip pat ir aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti tais atvejais, kai konkretaus medienos sortimento ir ar miško kirtimo liekanų nenupirktų kriterijus atitinkantys ūkio subjektai. Pirmajame kriterijuje 3 kalendorinių metų laikotarpis pasirinktas prekybos mediena taisyklėse dienos prekyba žaliavine be rodiklių taikytai analogiškai nuolatinio pirkėjo sampratai, suteikiant pirmenybę apsirūpinti mediena pirkėjams, stabiliai kuriantiems pridėtinę vertę ir pademonstravusiems veiklos tęstinumo galimybes bei tam tikrą patikimumą.

Taip pat pirmajame kriterijuje procentinis kiekis 80 proc. Skirtingai nei VĮ Valstybinių miškų urėdijos vykdomoje didmeninėje prekyboje, privačių miškų savininkai dažnai parduoda visą medieną įvairius sortimentus kartu, iš kurių kai kurių sortimentų technologiškai įmonė negali perdirbti arba iš tokios medienos negamina jokių gaminiųtodėl yra priversta parduoti dalį įsigytos medienos.

Ekspertiniu vertinimu ši dalis dažniausiai siekia iki 20 proc. Dienos prekyba žaliavine be rodiklių kriterijuje reikalavimas turėti ne mažiau kaip 5 darbuotojus siūlomas nustatyti atsižvelgiant į medienos perdirbimo veiklos specifiką ir technologinius reikalavimus siekiant nediskriminuoti smulkiųjų ir vidutiniųjų ūkio subjektų. Atsižvelgiant į tai nustatytas artimas minimaliam darbuotojų skaičiui kriterijus. Trečiasis kriterijus nustatytas siekiant užtikrinti efektyvų valstybės turto medienos naudojimą dienos prekyba žaliavine be rodiklių tai, kad valstybiniuose miškuose pagaminta mediena pirmiausia būtų parduodama socialiai atsakingiems ūkio subjektams.

Šiuo kriterijumi įmonės būtų skatinamos vykdyti atsakingą verslą — laiku mokėti mokesčius valstybei, laiku atsiskaityti už nupirktą medieną. Ketvirtuoju kriterijumi bus užtikrinama, kad mediena parduodama ūkio subjektui, kuris turi galimybes šią medieną perdirbti bei tuo pačiu eliminuojami galimi piktnaudžiavimo atvejai dėl atitikties nustatomiems kriterijams siekiant įsigyti medieną ne medienos perdirbimo tikslais.

Skliaustuose siūlomi nustatyti tik tie disponavimo teisėtumo pagrindai, kurie užtikrintų ilgalaikį naudojimąsi gamybiniais įrenginiais, leidžiančiais perdirbti įsigytą medieną.

1. Forex promosyon kodu 2013

Miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad didmeninė ir mažmeninė prekyba žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka, todėl detalus Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas, įvertinant bei minimizuojant galimas piktnaudžiavimo rizikas, bus reglamentuotas poįstatyminiame teisės akte. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai jeigu rengiant įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru dokumentugalimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta: Lietuvos statistikos departamento ir Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, žaliavinės medienos eksportas iš Lietuvos nuo metų nuosekliai didėja vidutiniškai po 6 proc.

Taigi, maždaug trys ketvirtadaliai žaliavinės medienos yra panaudojami šalyje medienos produktams gaminti. Reikšminga dalis eksportuojamos medienos jau nuo seno yra popierrąsčiai, kuriems praktiškai nėra perdirbimo galimybių Lietuvoje.

dienos prekyba žaliavine be rodiklių

Tačiau pastaruoju metu didėja rąstų eksportas. Daugiausia medienos eksportuojama į kaimynines šalis: Latviją ir Lenkiją.

2. 1000 forex göstergesi. Forex promosyon kodu 2013

Medienos eksportas reiškia prarastas galimybes plėtoti savo šalies medienos pramonę bei sukurti daugiau pridėtinės vertės. Lietuvos mokslininkų skaičiavimais, nesukuriama pridėtinė vertė dėl eksportuotos medienos neapdirbimo Lietuvoje sudaro milijonų eurų kasmet. Įstatymo projektas prisideda prie šių ir kitų susijusių klausimų regioninė politika, klimato kaitos įsipareigojimai ir kt. Poveikis ekonominėms ir verslo sąlygoms. Iš Lietuvos miškų kasmet rinkai pateikiama apie 7 mln.

dienos prekyba žaliavine be rodiklių

Siūlomi nustatyti kriterijai bus taikomi valstybiniuose miškuose pagamintai aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti parduodamai medienai.

Šiuose aukcionuose parduodama proc. Lietuvos rinkai patiekiamos medienos. Įvertinus valstybiniuose miškuose pagamintos medienos aukcionų pusmetinėms ir ilgalaikėms sutartims sudaryti vykdymo rezultatus, nustatyta, kad dėl kriterijų įtakos Lietuvos medienos pramonė papildomai galėtų įsigyti ir perdirbti apie tūkst.

Eur pridėtinės vertės. Tuo tarpu dienos prekyba žaliavine be rodiklių medienos eksportą vykdančioms įmonėms eksportuojant šį medienos kiekį dienos prekyba žaliavine be rodiklių tik apie 13 mln.

Eur pridėtinės vertės skirtumas tarp medienos įsigijimo ir jos eksporto kainų. Kriterijai prisidėtų prie eksportuojamos žaliavinės medienos kiekio mažėjimo, tačiau šis sumažėjimas priklausytų nuo Lietuvos medienos perdirbimo pajėgumų ir investicijų į medienos perdirbimą Lietuvoje. Žaliavinės medienos dalis, kuri viršytų šiuos pajėgumus, būtų parduodama ir kriterijų neatitinkantiems pirkėjams.

Aukcionų organizavimo ir vykdymo principai išlieka tie patys ir mediena parduodama didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, todėl Miškų įstatymo pakeitimai papildomos reikšmingos įtakos medienos kainoms, o kartu ir valstybinių miškų valdytojų pajamoms neturės.

Atsižvelgiant į tai ir įvertinus viso miškų sektoriaus vietą ir svarbą bendroje šalies ekonomikoje miškų sektoriaus sukuriama vertė yra apie 4,5 proc. Poveikis socialinei aplinkai ir regioninei politikai. Papildomas tūkst. Dauguma medienos perdirbimo įmonių apie 90 proc. Poveikis konkurencijai. Įvertinus informaciją apie aukcionuose ilgalaikėms ir pusmetinėms sutartims sudaryti dalyvavusius ūkio subjektus nustatyta, kad medieną pirko apie nupirko apie 70 proc.