Kodėl darbdaviai nenori įdarbinti nepilnamečių? - DELFI Verslas

Dirbti iš nepilnamečio namų. Darbas nepilnamečiui: lengva ar misija neįmanoma?

Turinys

  VAIKAI NUO 14 IKI 16 METŲ Įdarbinimo sąlygos: Darbdavys, prieš įdarbinimą turi patvirtinti priemones, būtinas asmens iki aštuoniolikos metų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti, atsižvelgdamas į riziką; Prieš įdarbinimą darbdavys turi raštu informuoti vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones; Turi būti gautas vienas iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo; Turi būti gauta asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduota medicininė pažyma su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą; Jei yra dirbama mokslo dirbti iš nepilnamečio namų laikotarpiu turi būti gautas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.

  dirbti iš nepilnamečio namų

  Darbo sąlygų keitimas: Turi gauti vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo; Mokslo metų laikotarpiu turi gauti mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, kai keičiamos darbo laiko sąlygos; Turi gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą, kai atlikus profesinės rizikos vertinimą nustatomi nauji profesinės rizikos pasirinkimo sandorių tarpuskaita. Darbo trukmė: Ne mokslo metų laiku, kai dirbama ne trumpiau kaip savaitę — iki 6 val.

  Poilsio laikas: Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienis; Kai darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 val.

  dirbti iš nepilnamečio namų

  Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką; Kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 val. Darbo sąlygų keitimas: Taikomos darbo sąlygų keitimas, kokios yra taikomos pilnamečiams darbuotojams pagal LR darbo kodeksą.

  dirbti iš nepilnamečio namų

  Darbo trukmė: Ne daugiau kaip 8 val. Draudžiama: darbas nuo Vertinant turi būti atsižvelgiama į: Darbo vietų ir darbovietės pritaikymą ir suplanavimą; Fizikinių, biologinių ir cheminių veiksnių veikimo prigimtį, laipsnį ir trukmę; Darbo priemonių, ypač medžiagų, mašinų, aparatų ir prietaisų, formą, įvairovę, naudojimą ir naudojimo būdus; Darbo procesų ir veiksmų tvarką bei jų dirbti iš nepilnamečio namų būdus darbo organizavimą ; Asmenų iki aštuoniolikos metų apmokymo ir instruktavimo lygį.

  Darbdavys, prieš įdarbinimą turi patvirtinti priemones, būtinas asmens iki aštuoniolikos metų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti, atsižvelgdamas į riziką.

  dirbti iš nepilnamečio namų